با تبلیغ حرفه ای تلگرام

پیام تبلیغات خود را دست به دست کنید کسب و کار خود را گسترش دهید مشتریان بیشتری جذب کنید

پیام تبلیغات خود را دست به دست کنید کسب و کار خود را گسترش دهید مشتریان بیشتری جذب کنید

پیام خود را دست به دست کنید!

تلگرام با وجود فیلتر شدندش اما میزان استفاده از آن کم نشده است و تلگرام پیام رسانی است که روزانه افراد زیادی باهم از این طریق در ارتباط هستند و افراد با هر سن و سلیقه ای در این پیام رسان هستند بنابراین

با ایجاد کمپین تبلیغاتی خلاق و جذاب پیام و کسب و کار خود را دست به دست کنید! 

چرا تبلیغ در تلگرام؟

جذب مشتریان حداکثری

محبوبیت کسب کنید

هدفمند سرمایه گذاری کنید

مراحل تبلیغ

 • طراحی استرتژی تبلیغ

  در گام اول تیم ما با مشخص کردن پرسونا و مشخصات جامعه هدف شما استرتژی تبلیغات شما برنامه ریزی خواهند کرد.

 • انتخاب کانال ها و اجرای کمپین

  بعد از طراحی استراتژی تیم ما به بررسی بهترین کانال های موجود برای کسب و کار شما خواهند کرد.

 • تولید محتوای جذاب

  در این مرحله تیم گرافیک ما شروع به طراحی جذاب برای جذب حداکثری مشتری در کمترین زمان برای شما خواهند کرد.

 • اجرا

  پس از انجام دو مرحله گذشته تیم تبلیغات ما کمپین شما را ران خواهند کرد و در طی تبلیغ پا به پای شما، شما را کمک خواهند کرد.

تماس با ما