درباره ما

شرکت آرتان پایا ایرانیان

درسال 1399، ما، جمعی از دانشجویان دانشگاه فردوسی شروع به پایه گذاری آرتان پایا کردیم و در این سالها توانستیم کارنامه ای درخشان در طول همکاری با شرکت هایی نظیر انوایرتک مجارستان و دیهائو چین و گلدن سافارون امریکا و… داشته باشیم و تا به امروز که به دنبال ارائه بهترین خدمات هستیم و این شروع کار ماست و اهداف بزرگتری خواهیم  داشت که جز بهترین شرکت های حوزه دیجیتال مارکتنگ در ایران شویم.